17.03.2014

Walne zebranie Kępińskiego Bractwa Strzeleckiego


W imieniu Zarządu Kępińskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego - Starszy Bractwa Tomasz Witkowski i Podstarszy Bractwa Ryszard Dachowski zaprosili dnia 21 marca 2014 r. na Walne Zebranie Sprawozdawcze członków do Biblioteki Powiatowej w Kępnie. Otwarcia zebrania dokonał Starszy Bractwa Tadeusz Witkowski. Powitał zaproszonych gości: A. Warzyboka, skarbnika Zjednoczenia RP Króla Kurkowego Okręgu Ostrowskiego, Króla Kurkowego Zjednoczenia W. Smółkę, skarbnika Mariana Staszka, skarbnika Krzysztofa, wicestarostę Ryszarda Dachowskiego, wiceburmistrza MiG Wieruszów Piotra Psikusa - członka honorowego, siostrę Marię Kuberę-Chowańską. Sprawozdanie z działalności odczytał starszy Bractwa oraz przedstawił osoby należące do Bractwa. W Bractwie Członkami Honorowymi są: ks. Czesław Jędroszko, Rybczyński Józef, Piotr Psikus, Wojciechowski Jerzy. W tym roku przyjęto do bractwa Leszka Gruszkę. W roku 2013 zrealizowano prawie wszystkie zadania programowe. Najważniejszym osiągnięciem było ufundowanie sztandaru. Poświęcenie odbyło się 25 maja 2013 r. z udziałem 12 pocztów sztandarowych i znamienitych gości. Dnia 17 września odbyły się zawody o tytuł Króla Kurkowego - został nim Kęsak Zbigniew. Rycerzami zostali Krzysztof Szymała i Marek Sikora. Ciekawą i mile wspominaną imprezą był również piknik strzelecki. Zawody Mikołajkowe tradycyjnie odbyły się w grudniu. Zwycięzcą został Tadeusz Hanuszewicz. II i III miejsce zajęli Marek Sikora i Zbigniew Kęsak. Kępińskie Koło Bractwa wzięło udział w poświęceniu sztandaru Bractwa w Sieroszewicach. Delegacja naszego Bractwa była na spotkaniu z biskupem Janiakiem. Zarząd zbierał przed ważnymi wydarzeniami Bractwa - m.in. podkreślił w sprawozdaniu T. Witkowski. Potem bardzo miłym akcentem spotkania było wręczenie odznaczeń. Dziewięciu członkom Bractwa przyznano Ordery Zasługi - Krzyże Rycerskie. Wręczenia dokonali Wiceprezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Adam Warzybok, Król Kurkowego Zjednoczenia Bractwa Kurkowego RP oraz Włodzimierz Smółka. Zanim jednak przystąpiono do uhonorowania odznaczeniami brat Adam opowiedział o znaczeniu Krzyży Rycerskich i regulaminie ich przyznawania.


„Jeszcze kilka lat do tyłu powstała inicjatywa reaktywowania w Kępnie Bractwa Kurkowego. Trwało to długo, zostało reaktywowane, ale nie szło pobudzić was do życia. Ostatnie dwa lata wskazują na to,że Kępińskie Bractwo żyje. To zasługa wszystkich, którzy czują potrzebę istnienia tego Bractwa, że to Bractwa trzeba widzieć w środowisku, na spotkaniach w Okręgu Ostrowskim, na spotkaniach ogólnopolskich czy za granicą. Moim zdaniem wyróżnić tym odznaczeniem chciałoby się wszystkich” - dodał.
Na wniosek Kępińskiego Bractwa Kapituła przyznała 9 Orderów Zasługi - Krzyże Rycerskie. Będzie chęć do pracy będą kolejne odznaczenia dodał żartobliwie brat Adam. Na wniosek Zarządu Kępińskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Kapituła Orderu Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich i Rzeczypospolitej Polskiej nadaje Order Zasługi 9 Braciom a otrzymali je: Andrzej Błach, Kazimierz Czworowski, Ryszard Dachowski, Maria Kubera-Chowańska, Marian Kucharzak, Maksymilian Kijak, Krzysztof Lenort i Marek Sikora. Sprawozdanie finansowe złożył skarbnik bractwa Kazimierz Czworowski. Odczytano również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zebrani Bracia udzielili Zarządowi Bractwa Absolutorium.

Podjęto uchwały w sprawie dotyczącej programu działania Bractwa na rok 2014. Walne zebranie przyjęło w poczet członków Bractwa Adama Pisarskiego i Marka Czekałę. Z listy członków skreślono Sabałę Zbigniewa, Stachowiaka Andrzeja i Ambrozika Krzysztofa. Zarząd Bractwa w swych planach przyjmuje do realizacji rozegranie 3 zawodów strzeleckich: w czerwcu o tytuł Króla i Puchar Przechodni H. Chowańskiego i do tarczy charytatywnej, w październiku strzelanie żniwne i tradycyjne strzelanie Mikołajkowe 5 grudnia oraz inne inicjatywy podjęte przez zarząd. W dyskusji członkowie bractw podzielili się doświadczeniami z pracy Bractw i zawodów strzeleckich organizowanych w ich kołach. Potem poczęstunek i dyskusje w małych grupach.
MaŁa

Dziękujemy za udostępnienie materiałów Marii Łabudzie z Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego.

Strona główna
o bibliotece
katalog książek
Katalog powiatowy
Kronika
Artykuły
Kontakt
Dyskusyjny Klub Książki
Stowarzyszenie Bibliotekaży Polskich
Biblioteki powiatu kępińskiego
Projekt Potworowski - nowe okno
Biograficzna baza osób - nowe okno
Wielka Orgiestra Świątecznej pomocy
Stowarzyszenie Euroart
Leszek Dąbrowski
Region Wielkopolska - nowe okno
Biuletyn informacji publicznej - nowe okno