Kępno - „Z inicjatywą w przestrzeń”. Bezpłatne szkolenie dla organizacji i instytucji pracujących z młodzieżą.

Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART w Kępnie zaprasza na szkolenie, które będzie zawierało podstawy do zrealizowania działań teatralnych w swojej miejscowości. Szkolenie jest adresowane do organizacji i instytucji z miejscowości do 20 tys. mieszkańców kierujących swoje działania do młodzieży. Uczestnicy będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe i merytoryczne realizowanych przez siebie projektów.

Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART w Kępnie zaprasza do udziału w szkoleniu, którego celem jest upowszechnienie metody działania Projektu Modelowego „Teatr w przestrzeni” - publikacja dostępna pod adresem: (dostępna publikacja)

Szkolenie jest częścią projektu „Z inicjatywą w przestrzeń” realizowanego w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse 2013 - Projekty Modelowe - Replikacje”.

Projekt adresowany jest do: organizacji i instytucji (szkół, bibliotek, domów kultury) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców z terenu całej Polski kierujących swoje działania do młodzieży. Jego celem jest upowszechnienie metod działań Projektu Modelowego „Teatr w przestrzeni&@8221; poprzez przeszkolenie 40 przedstawicieli 20 organizacji lub instytucji (biblioteki, ośrodki kultury, stowarzyszenia, grupy teatralne, szkoły, świetlice terapeutyczne), które zainteresowane są realizacją i wprowadzeniem działań według metodyki Projektu Modelowego w swoich środowiskach oraz wsparcie finansowe dwóch pomysłów i wsparcie merytoryczne conajmniej dwóch pomysłów.

Uczestnicy szkolenia pokrywają jedynie koszty dojazdu.

Działania w projekcie:
 1. Zorganizowanie 15 - godzinnego szkolenia dla 20 organizacji/instytucji (po dwie osoby z każdej organizacji/instytucji). Szkolenie zostanie przeprowadzone w 2 terminach : 21-22 czerwca i 5-6 lipca (20 osób z 10 organizacji w każdym terminie).


 2. Program szkolenia:

   1 dzień

  • 9:00 - 9:30 - część wprowadzająca
  • 9:30 - 11:00 - kogo zaprosić do działania, jak budować grupę i co zyskają młodzi
  • 11:00 - 11:30 - przerwa kawowa
  • 11:30 - 14:30 - warsztaty teatralne - „Gram. Gram ciałem. Gram głosem.” - dr Marek Chojnacki
  • 14:30 - 16:00 - przerwa obiadowa
  • 16:00 - 18:00 - flash mob, happening, gry teatralne w przestrzeni - jakie działania artystyczne wykorzystać? czego potrzeba by je zrealizować? jakie warsztaty zaproponować?


  • 2 dzień

  • 9:00 - 10:30 - „Odpowiedź na hasło” - warsztaty przygotowujące do wydarzenia w przestrzeni
  • 10:30 - 11:00 - przerwa kawowa
  • 11:00 - 12:00 - inspiracje do działań - prezentacja najciekawszych współczesnych realizacji działań okołoteatralnych
  • 12:00 - 12:30 - zagrożenia projektu
  • 12:30 - 13:00 - jakie narzędzia ewaluacji warto wykorzystać
  • 13:00 - 13:30 - metody promocji - jak, gdzie i kiedy promować wydarzenia
  • 13:30 - 15:00 - przerwa obiadowa
  • 15:00 - 16:00 - podsumowanie warsztatu
  • 16:00 - 17:00 - indywidualne konsultacje z uczestnikami


 3. Udzielenie wsparcia 2 organizacjom, które podejmą decyzję o wprowadzeniu projektu w swoim środowisku. Po zakończeniu szkoleń organizacje, które podejmą decyzję o realizacji działań metodą projektu modelowego będą się mogły ubiegać o otrzymanie merytorycznego i finansowego wsparcia od Stowarzyszenia Kulturalnego EURO-ART, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

 4. Wsparcie takie otrzymają dwie organizacje. Współpraca opierać się będzie na:
  • konsultacjach telefonicznych i przy pomocy IT;
  • 2 wizytach studyjnych w miejscowościach, na terenie których działają organizacje;
  • wsparciu finansowym w kwocie 2000 zł dla każdej organizacji.

  Pozostali uczestnicy szkolenia również mogą korzystać z zaproponowanej w projekcie modelowym metody, realizując projekt w całości, bądź wykorzystując tylko niektóre jego elementy. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału w szkoleniu.


Termin zgłoszenia na szkolenie - do 31 maja 2014 roku.

U W A G A !!!
Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy stowarzyszenieeuroart@gmail.com wypełniając krótki formularz dołączony do zaproszenia (o zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń) Szczegółowych informacji o projekcie udzielamy:

Projekt finansowany jest ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse 2013 - Projekty Modelowe-Replikacje”

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>


Strona główna
o bibliotece
katalog książek
Katalog powiatowy
Kronika
Artykuły
Kontakt
Dyskusyjny Klub Książki
Stowarzyszenie Bibliotekaży Polskich
Biblioteki powiatu kępińskiego
Projekt Potworowski - nowe okno
Biograficzna baza osób - nowe okno
Wielka Orgiestra Świątecznej pomocy
Stowarzyszenie Euroart
Leszek Dąbrowski
Region Wielkopolska - nowe okno
Biuletyn informacji publicznej - nowe okno