23.06.2014

„Kępińskie Detale”- Pałac w Siemianicach23 czerwca w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyło się spotkanie młodzieży uczestniczącej w projekcie „Kępińskie Detale” z dr. Iwo Gałeckim, dyrektorem Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach, który jest częścią Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tematem spotkania był Pałac Szembeków w Siemianicach i zmiany, które nastąpiły w nim po 1989 roku. Młodzież dowiedziała się jak przebiegała rewitalizacja budynku, jak wyglądały kontakty z konserwatorem zabytków, który czuwał nad remontami. Dyrektor omówił dalsze plany prac konserwatorskich i wspomniał o problemach jakie jeszcze przed nimi stoją. Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się jakie funkcje spełnia obecnie Pałac w Siemianicach, ponieważ po przemianach ustrojowych w 1989 roku wiele z takich miejsc stało się ośrodkami lokalnego życia społecznego i kulturalnego.

Pałac został wzniesiony w 1835 roku przez Piotra Szembeka. W 1894 roku gmach całkowicie przebudowano. Działała tu Maria z Fredrów Szembekowa, która miała znaczący udział w stworzeniu w pałacu ośrodka polskiej kultury. Zgromadziła tu wiele pamiątek odziedziczonych po Fredrach (m.in. rękopisy „Ślubów panieńskich” Aleksandra Fredry). Pamiątki te zaginęły w czasie okupacji niemieckiej. Aktualnie w pałacu znajduje się Leśny Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W otoczeniu pałacu znajduje się zabytkowy park krajobrazowy i klasycystyczna wozownia. Park o powierzchni 4,49 ha jest pomnikiem przyrody, o czym również wspomniał dr Iwo Gałecki. Pałac Szembeków w Siemianicach jest jednym z 15-tu budynków z powiatu kępińskiego, które zostały wybrane przez młodzież uczestniczącą w projekcie jako przykłady budowli posiadających ciekawe detale architektoniczne. Zdjęcia i opisy architektoniczne tych budynków zostaną wykorzystane w publikacji, która będzie rozpowszechniana w formie drukowanej i elektronicznej. Projekt „Kępińskie detale” jest realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART w ramach specjalnego programu „Równać Szanse” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Partnerem merytorycznym projektu jest Muzeum Ziemi Kępińskiej.Strona główna
o bibliotece
katalog książek
Katalog powiatowy
Kronika
Artykuły
Kontakt
Dyskusyjny Klub Książki
Stowarzyszenie Bibliotekaży Polskich
Biblioteki powiatu kępińskiego
Projekt Potworowski - nowe okno
Biograficzna baza osób - nowe okno
Wielka Orgiestra Świątecznej pomocy
Stowarzyszenie Euroart
Leszek Dąbrowski
Region Wielkopolska - nowe okno
Biuletyn informacji publicznej - nowe okno