02.12.2014

Podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego pod patronatem Starosty Kępińskiego pt.: Jak nie być obojętnym wobec zła? Literatura jako świadectwo minionego czasu II wojny światowej. Projekt okładki do „Medalionów” Zofii Nałkowskiej.Jednym z patronów 2014 roku ogłoszono Jana Karskiego. Z tej okazji nauczyciele bibliotekarze kępińskiej filii Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu kępińskiego ogłosili konkurs plastyczny, który Starosta Kępiński objął honorowym patronatem. Jest to już czwarta edycja naszego cyklicznego konkursu, który od początku promuje czytelnictwo i podkreśla powinowactwo sztuk oraz umożliwia młodzieży zaprezentowanie swojego dorobku artystycznego. W tym roku konkurs nosi tytuł Jak nie być obojętnym wobec zła? Literatura jako świadectwo minionego czasu II wojny światowej. Projekt okładki do „Medalionów” Zofii Nałkowskiej. Głównym celem konkursu było przybliżenie sylwetki Jana Karskiego, emisariusza podziemnego Państwa Polskiego, często dziś określanego „człowiekiem, który chciał powstrzymać holokaust”.

Do konkursu zgłoszonych zostało 25 prac. Wszystkie prace prezentowały wysoki i wyrównany poziom artystyczny. Komisja w składzie: Wiesław Walas (przewodniczący) oraz Maria Banasiak i Edelgart Lenczewska stanęła przed trudnym zadaniem. Po burzliwych naradach wyłoniono laureatów i przyznano nagrody następującym uczniom:

I miejsce: Marlena Zakręt (ZSP Nr 1)
II miejsce: Mateusz Strzelecki (LO Nr I)
III miejsce: Dominika Gruszka (LO Nr I)>

Wyróżnienia:

Anna Gzik (ZSP Nr 2)
Filip Kozak (LO Nr I)
Milena Kwaśnik (ZSP Nr 1)
Karolina Przybył (LO Nr I)
Mikołaj Zawidzki (ZSP Nr 2)


2 grudnia 2014 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs. Dyplomy i nagrody ufundowane przez Rady Rodziców oraz upominki Starostwa Powiatowego wręczyli wicestarosta - Grażyna Jany i przewodniczący Rady Powiatu - Stanisław Baliński. Część artystyczną rozpoczęła Kamila Maciejewska i Tomasz Gąszczak z Zespołu Szkół Ponadgimnajalnych Nr&nbdp;2. Prowadzący przybliżyli sylwetkę Jana Karskiego i historię jego misji. Występ urozmaicili śpiewem Julianna Wójcik i Igor Zawodny z Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie. Spotkaniu towarzyszył wernisaż prac konkursowych. Na zakończenie uczniowie Technikum Gastronomicznego serwowali przygotowany przez nich poczęstunek.
Dziękujemy uczniom za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy!

Tekst: Stefania Brzezińska-Michalska

Strona główna
o bibliotece
katalog książek
Katalog powiatowy
Kronika
Artykuły
Kontakt
Dyskusyjny Klub Książki
Stowarzyszenie Bibliotekaży Polskich
Biblioteki powiatu kępińskiego
Projekt Potworowski - nowe okno
Biograficzna baza osób - nowe okno
Wielka Orgiestra Świątecznej pomocy
Stowarzyszenie Euroart
Leszek Dąbrowski
Region Wielkopolska - nowe okno
Biuletyn informacji publicznej - nowe okno