25.11.2015

Podsumowanie V Powiatowego Konkursu Plastycznego pod patronatem Starosty Kępińskiego pt. „Medytacje Ojca Świętego Jana Pawła II na podstawie Tryptyku Rzymskiego”


W środę, 25 listopada 2015 r. Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyło się uroczyste podsumowanie V edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod patronatem Starosty Kępińskiego uświetniającego obchody Roku Jana Pawła II pt. „Medytacje Ojca Świętego Jana Pawła II na podstawie Tryptyku Rzymskiego”. Organizatorami konkursu byli nauczyciele bibliotekarze szkół ponadgimnazjalnych powiatu kępińskiego i kępińskiej filii Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu tj.: Iwona Jany, Małgorzata Kacprzak, Paulina Pacyna-Dawid, Stefania Brzezińska-Michalska, Anna Wróblewska.

Głównym celem konkursu było przybliżenie sylwetki Jana Pawła II i upowszechnianie jego twórczości literackiej oraz umożliwienie młodzieży zaprezentowania swojego dorobku artystycznego. W konkursie wzięło udział 16 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu kępińskiego. Po powitaniu zebranych gości, uczestników konkursu i uczniów głos zabrał ksiądz Krzysztof Jakubowski, który przybliżył zebranym przesłanie Tryptyku Rzymskiego i podziękował młodzieży za próbę interpretacji dzieła Jana Pawła II.

Biorąc pod uwagę ciekawe i nowatorskie przedstawienie tematu oraz oryginalną formę komisja konkursowa w składzie: Anna Juszczak, Wiesław Walas i ksiądz Krzysztof Jakubowski wyłoniła laureatów i przyznała nagrody następującym uczniom:
Okolicznościowe przemówienie wygłosił także Starosta Kępiński, Witold Jankowski, który podziękował młodzieży za udział w konkursie, a następnie wręczył dyplomy i nagrody ufundowane przez Rady Rodziców oraz upominki Starostwa Powiatowego. W drugiej części uroczystości młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie pod opieką Pawła Nowaka zaprezentowała część artystyczną, podczas której została przybliżona postać naszego Rodaka. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac konkursowych. Na zakończenie uczniowie Technikum Gastronomicznego pod opieką Beaty Ludwikowskiej serwowali poczęstunek. Dziękujemy uczniom za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy!


Strona główna
o bibliotece
katalog książek
Katalog powiatowy
Kronika
Artykuły
Kontakt
Dyskusyjny Klub Książki
Stowarzyszenie Bibliotekaży Polskich
Biblioteki powiatu kępińskiego
Projekt Potworowski - nowe okno
Biograficzna baza osób - nowe okno
Wielka Orgiestra Świątecznej pomocy
Stowarzyszenie Euroart
Leszek Dąbrowski
Region Wielkopolska - nowe okno
Biuletyn informacji publicznej - nowe okno