19.01.2016

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Polskiego Związku Filatelistów


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Polskiego Związku Filatelistów im. T.P. Potworowskiego w Kępnie. Sprawozdanie z działalności za lata 2011-2015 przedstawił prezes Edward Stankowiak, który wskazał główne kierunki działania Koła w omawianym okresie. Działania te polegały na organizowaniu wystaw filatelistycznych promujących filatelistykę jak i Ziemię Kępińską w Polsce.

Drugim kierunkiem działania było inicjowanie i wydawanie we współpracy z Pocztą Polską wydań filatelistycznych takich jak znaczki, kartki pocztowe o koperty, które upamiętniały znane postacie i wydarzenia związane z Kępnem. Prowadzona była również systematyczna praca z młodzieżą. Na kolejną kadencję wybrano władze Koła w składzie: Edward Stankowiak - prezes, Tadeusz Hanuszewicz - skarbnik. Obydwaj panowie wybrani również delegatami na Walny Zjazd Oddziału PZF w Zabrzu.


Strona główna
o bibliotece
katalog książek
Katalog powiatowy
Kronika
Artykuły
Kontakt
Dyskusyjny Klub Książki
Stowarzyszenie Bibliotekaży Polskich
Biblioteki powiatu kępińskiego
Projekt Potworowski - nowe okno
Biograficzna baza osób - nowe okno
Wielka Orgiestra Świątecznej pomocy
Stowarzyszenie Euroart
Leszek Dąbrowski
Region Wielkopolska - nowe okno
Biuletyn informacji publicznej - nowe okno