03.11.2016

AKTYWNI, TWÓRCZY, ŚWIADOMI


Stowarzyszenie „APERTUS” działające przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem realizuje projekt „AKTYWNI, TWORCZY, ŚWIADOMI” ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia z arteterapii dla Rodziców oraz zajęcia plastyczne dla dzieci, efektem których została zorganizowana wystawa prac w Bibliotece Powiatowej w Kępnie. Wystawa miała na celu zmianę stereotypowego postrzegania oraz promocję pozytywnego wizerunku dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców wśród społeczności powiatu kępińskiego. Mieszkańcy powiatu, którzy przyjdą oglądać wystawę spędzą swój czas wolny w sposób interesujący, a przy okazji będą mieli okazję rozwinąć swoją wrażliwość na potrzeby innych ludzi.

Zajęcia miały charakter terapii plastycznej, która jest najbardziej powszechną formą arteterapii. Wykorzystane zostały różnorodne techniki, jak np. malowanie pędzlem, palcami i stopami, rysowanie, lepienie z modeliny, rzeźbienie, wycinanki, układanki. Terapia plastyczna jest jednym ze sposobów wspomagających wszechstronny rozwój dziecka. Aktywne uczestnictwo w arteterapii pozytywnie wpłynie na rozwój emocjonalny, motoryczny, poznawczy i społeczny dzieci. Doświadczyły one radości tworzenia, dotykania, manipulowania, oglądania i, dalej idąc, doświadczania świata zewnętrznego.

Zajęcia pozwoliły dziecku tworzyć, by mogło wyrazić siebie i swoje emocje. Poprzez wykonywanie rozmaitych czynności dzieci udoskonaliły swoje umiejętności manualne oraz ruchowe. Aktywne uczestnictwo w zajęciach plastycznych przyczyniło się do usprawniania manualnego, rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej, wydłużania okresu koncentracji uwagi, wyrównywania braków i ograniczeń psychofizycznych, rozwoju osobowości, wzrostu własnej kreatywności, obniżenia napięć nerwowych, uspokojenia i wyciszenia, pełniejszego i swobodniejszego wypowiadania się, pobudzania i rozwoju wyobraźni, uświadomienia sobie własnych przekonań i uczuć oraz lepszego poznania siebie, uwolnienia od przykrych wspomnień i niepokojów; uwolnienia i odreagowania nagromadzonych emocji, aktywowania sfery komunikacji niewerbalnej; rozwijania własnych działań twórczych, pozawerbalnego porozumiewania się, uzewnętrznienia świata własnych przeżyć i odczuć, zaspokojenia potrzeb: akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestnictwa, bycia rozumianymi docenianym, pobudzenia sensorycznego-wielozmysłowego postrzegania świata, poznawania innych, a tym samym do zmiany optyki widzenia swoich problemów; akceptacji siebie i innych; wzmocnienia poczucia sprawstwa i bezpieczeństwa, zwiększenia poziomu samowiedzy i akceptacji siebie, kreowania przestrzeni, poznawania dystansu i granic, tworzenia pozytywnych nawyków i reakcji.

Zajęcia artystyczne dla dorosłych obejmowały:

Wystawę można oglądać do 10 listopada 2016r., serdecznie zapraszamyStrona główna
o bibliotece
katalog książek
Katalog powiatowy
Kronika
Artykuły
Kontakt
Dyskusyjny Klub Książki
Stowarzyszenie Bibliotekaży Polskich
Biblioteki powiatu kępińskiego
Projekt Potworowski - nowe okno
Biograficzna baza osób - nowe okno
Wielka Orgiestra Świątecznej pomocy
Stowarzyszenie Euroart
Leszek Dąbrowski
Region Wielkopolska - nowe okno
Biuletyn informacji publicznej - nowe okno