21.12.2016

Seminarium bibliotekarzy


Ostatnie w tym roku spotkanie bibliotekarzy z bibliotek publicznych i szkolnych odbyło się 21 grudnia w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie. Warsztaty pt.: „Wolontariat w bibliotece” przeprowadzone zostały przez pracowników biblioteki.

Temat, który w ostatnich czasach stał się bardzo popularny nie jest żadną nowością. Wolontariat rozumiany jako dobrowolna, bezpłatna i świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie był praktykowany od dawna. Początkowo charakter pracy wolontariackiej nie miał ram instytucjonalnych, potem przypisywano go do działań organizacji kościelnych, obecnie jest praktykowany w organizacjach pozarządowych i publicznych. Wolontariat w Polsce zaczął upowszechniać się po 1990 roku.

Prawne aspekty wolontariatu określa Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003. Biblioteka jako instytucja kultury może korzystać z pracy wolontariuszy. Bibliotekarze na warsztatach zapoznali się z korzyściami jakie może pozyskać instytucja kultury jeśli zaprosi do współpracy wolontariuszy, pracowali także nad przykładową ofertą dla wolontariuszy.

Wszelkie informacje o wolontariacie znajdują się na stronie

Wolontariat.org


Strona główna
o bibliotece
katalog książek
Katalog powiatowy
Kronika
Artykuły
Kontakt
Dyskusyjny Klub Książki
Stowarzyszenie Bibliotekaży Polskich
Biblioteki powiatu kępińskiego
Projekt Potworowski - nowe okno
Biograficzna baza osób - nowe okno
Wielka Orgiestra Świątecznej pomocy
Stowarzyszenie Euroart
Leszek Dąbrowski
Region Wielkopolska - nowe okno
Biuletyn informacji publicznej - nowe okno