6-7 i 11-12.06.2016

„Laboratorium działań w przestrzeni”


Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART działające przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie przeszkoliło przedstawicieli blisko 20 organizacji pracujących z młodzieżą w ramach projektu „Laboratorium działań w przestrzeni” realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Szkolenie zorganizowane w dwóch terminach zawierało podstawy do zrealizowania działań teatralnych w przestrzeni publicznej. Część wykładową uzupełniał pokaz najciekawszych współczesnych realizacji artystycznych, warsztaty teatralne przeprowadzone przez dra Marka Chojnackiego i warsztaty artystyczne przygotowujące do działań w przestrzeni. Warsztaty zostały podsumowane w piknikowej atmosferze w towarzystwie przedstawicieli Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Po zakończeniu szkoleń, stowarzyszenie udzieli wsparcia finansowego 2 organizacjom, które zaproponują najlepsze pomysły na działania w swoich miejscowościach i wyrażą chęć realizacji działań metodą zaproponowaną podczas warsztatów.

Koordynatorkami działań są Agata Józefowicz i Joanna Walas ze Stowarzyszenia Kulturalnego EURO-ART. Projekt finansowany jest ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse 2015 - Projekty Modelowe-Replikacje”.

*****************************************************************************Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART w Kępnie zaprasza na szkolenie, które będzie zawierało podstawy do zrealizowania działań teatralnych w swojej miejscowości. Szkolenie jest adresowane do pasjonatów, organizacji i instytucji z miejscowości do 20 tys. mieszkańców kierujących swoje działania do młodzieży.
Na zajęcia zapraszamy po dwóch przedstawicieli z organizacji lub instytucji.

Uczestnicy będą mogli ubiegać się o granty w wysokości 2.000 zł oraz wsparcie merytoryczne realizowanych przez siebie projektów.

U W A G A !!!
Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy stowarzyszenieeuroart@gmail.com wypełniając krótki formularz Szczegółowych informacji o projekcie udzielamy:

Projekt finansowany jest ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse”

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY TUTAJ >>>

Laboratorium działań w przestrzeni

PROGRAM WARSZTATÓW - KĘPNO 2016

I termin 6-7 czerwca,II termin 11-12 czerwca

1 dzień

9:00 - 9:30 - część wprowadzająca
9:30 - 11:00 - przestrzeń dla młodzieży - kogo zaprosić do działania, jak budować grupę i co zyskają młodzi?
11:00 - 11:30 - przerwa kawowa
11:30 - 14:30 - warsztaty teatralne - „Gram. Gram ciałem. Gram głosem”- dr Marek Chojnacki i Jan Chojnacki
14:30 - 16:00 - przerwa obiadowa
16:00 - 17:00 - flash mob, happening, gry teatralne w przestrzeni - jakie działania artystyczne wykorzystać? Czego potrzeba, by je zrealizować? Jakie warsztaty zaproponować?

2 dzień

9:00 - 10:00 - zagrożenia projektu, narzędzia ewaluacji i metody promocji.
10:00 - 11:00 - inspiracje do działań - prezentacja najciekawszych współczesnych realizacji działań artystycznych
11:00 - 11:30 - przerwa kawowa
11:30 - 13:00 - „Odpowiedź na hasło” - warsztaty przygotowujące do wydarzenia w przestrzeni
13:00 - 15:00 - promocja działań, wspólny piknik i podsumowanie warsztatu
15:00 - 16:00 - indywidualne konsultacje z uczestnikami

POBIERZ PROGRAM WARSZTATÓW TUTAJ >>>
Strona główna
o bibliotece
katalog książek
Katalog powiatowy
Kronika
Artykuły
Kontakt
Dyskusyjny Klub Książki
Stowarzyszenie Bibliotekaży Polskich
Biblioteki powiatu kępińskiego
Projekt Potworowski - nowe okno
Biograficzna baza osób - nowe okno
Wielka Orgiestra Świątecznej pomocy
Stowarzyszenie Euroart
Leszek Dąbrowski
Region Wielkopolska - nowe okno
Biuletyn informacji publicznej - nowe okno