14.11.2017

Warsztaty literackie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

14 listopada 2017 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyły się pierwsze zajęcia dla czytelników z cyklu Warsztaty Literackie. Spotkania są częścią projektu Modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Organizatorem projektu „LOWE” - szansą na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie.

Każda z osób uczestniczących w zajęciach poprzez wykorzystanie twórczych metod pracy nad językiem rozwinie swoje umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym, podniesie świadomości języka i umiejętności wykorzystania go przy tworzeniu małych form literackich. Warsztaty będą prowadzone w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie do końca czerwca 2018 roku. miłośników literatury i rozmów o książkach do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.


Strona główna
o bibliotece
katalog książek
Katalog powiatowy
Kronika
Artykuły
Kontakt
Dyskusyjny Klub Książki
Stowarzyszenie Bibliotekaży Polskich
Biblioteki powiatu kępińskiego
Projekt Potworowski - nowe okno
Biograficzna baza osób - nowe okno
Wielka Orgiestra Świątecznej pomocy
Stowarzyszenie Euroart
Leszek Dąbrowski
Region Wielkopolska - nowe okno
Biuletyn informacji publicznej - nowe okno