12.12.2017

Kolejne warsztaty literackie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie


12 grudnia 2017 roku miłośnicy literatury spotkali się w bibliotece powiatowej na kolejnych warsztatach literackich, które odbywają się w ramach projektu Modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Organizatorem projektu „LOWE” - szansą na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie. Zajęcia te będą prowadzone w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie do końca czerwca 2018 roku. Udział w nich jest bezpłatny. Można jeszcze dołączyć do grupy. Celem projektu jest: rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych w życiu zawodowym czy osobistym.

Uczestnicy zajęć wzięli udział w ćwiczeniach z kreatywnego myślenia, które miały na celu pobudzenie półkul mózgowych do szybszego dobierania skojarzeń i lepszego zapamiętywania. W drugiej części zajęć grupa rozpoczęła pracę nad tworzeniem krótkich tekstów literackich: bajek, opowiadań, które zostaną dopracowane, zredagowane i zilustrowane na kolejnych spotkaniach. Uczestnicy warsztatów chcą w ten sposób stworzyć materiał na własną książkę, która może zostanie w przyszłości wydrukowana.


Strona główna
o bibliotece
katalog książek
Katalog powiatowy
Kronika
Artykuły
Kontakt
Dyskusyjny Klub Książki
Stowarzyszenie Bibliotekaży Polskich
Biblioteki powiatu kępińskiego
Projekt Potworowski - nowe okno
Biograficzna baza osób - nowe okno
Wielka Orgiestra Świątecznej pomocy
Stowarzyszenie Euroart
Leszek Dąbrowski
Region Wielkopolska - nowe okno
Biuletyn informacji publicznej - nowe okno