Czytelnia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
Czasopisma i gazety udostępniane czytelnikom na miejscu:


Wprost
Tygodnik Kępiński
Ilustrowany Tygodnik Powiatowy
Puls Tygodnia
Tina
FocusRegulamin Czytelni
I. Zasady korzystania.
 1. Czytelnia jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz osób dorosłych z terenu powiatu.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Czytelnik - użytkownik korzystający z czytelni winien okazać się dokumentem tożsamości.
 4. W czytelni okrycie i torby należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 5. Przed opuszczeniem czytelni użytkownik zwraca wykorzystane źródła informacji.
II. Udostępnianie zbiorów
 1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów regionalnych, dokumentów życia społecznego oraz dostępu do internetu (odrębne zasady korzystania z internetu)
 2. Czytelnik wpisuje się do "zeszytu odwiedzin", a informacji udziela bibliotekarz.
 3. Jeżeli czytelnik zamierza w dniach następnych korzystać z wybranych pozycji, bibliotekarz może zatrzymać je do dyspozycji użytkownika. Nie mogą być zatrzymywane źródła wykorzystywane na bieżąco.
 4. W razie braku poszukiwanej literatury bibliotekarz w ramach współpracy kieruje czytelnika do innych bibliotek.
 5. W czytelni można uzyskać informacje bibliograficzne, biblioteczne, rzeczowe i tekstowe.
 6. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki i inne dokumenty oddaje się bibliotekarzowi.
III. Poszanowanie zbiorów.
 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów.
 2. Czytelnik, który zniszczy lub uszkodzi książkę lub inne dokumenty ze zbiorów czytelni, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zniszczonej.
IV. Przepisy końcowe.
 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa korzystania z czytelni.

Strona główna
o bibliotece
Działalność edukacyjna
Działalność czytelnicza
Działalność kulturalna
Działalność informacyjna
Czytelnia
Ekslibris
Dostęp do internetu
Galeria objazdowa
katalog książek
Katalog powiatowy
Kronika
Artykuły
Kontakt
Dyskusyjny Klub Książki
Stowarzyszenie Bibliotekaży Polskich
Biblioteki powiatu kępińskiego
Projekt Potworowski - nowe okno
Biograficzna baza osób - nowe okno
Wielka Orgiestra Świątecznej pomocy
Stowarzyszenie Euroart
Leszek Dąbrowski
Region Wielkopolska - nowe okno
Biuletyn informacji publicznej - nowe okno