Działalność kulturalna Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie:


Ważną rolą Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie jest skoncentrowanie się na kulturalnym i społecznym rozwoju środowiska oraz pomoc w kształtowaniu i wspieraniu tożsamości kulturowej danej społeczności. Można to osiągnąć poprzez współpracę z odpowiednimi organizacjami tak lokalnymi jak i regionalnymi, poprzez udostępnianie pomieszczeń i organizowanie programów kulturalnych oraz uwzględnienie lokalnych zainteresowań kulturalnych w profilu zbiorów. Działalność biblioteki odzwierciedla różnorodność kultur występujących w środowisku.

Klimat biblioteki zmienia się wraz z wystawą.


Biblioteka stanowiąca instytucję kultury, spełnia zadania statutowe działając na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży a także osób starszych, niepełnosprawnych. Funkcjonuje, zatem dla ogółu społeczności powiatu kępińskiego, jednak w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Do działań kulturalnych biblioteki zalicza się:
  1. spotkania autorskie,
  2. promocje książek,
  3. wystawy,
  4. prelekcje,
  5. odczyty,
  6. plenery malarskie,
  7. imprezy okolicznościowe.

Większość działań kulturalnych skierowanych jest do młodzieży uczącej się w szkołach z powiatu kępińskiego. Spotkania autorskie są organizowane z myślą o potrzebach dzieci, młodzieży. Do tej pory do biblioteki zostali zaproszeni min.: autorka tekstów dla dzieci Ewa Chotomska [zob], autorka książek dla dzieci i młodzieży Kalina Jerzykowka [zob], poeta Marek Paprocki [zob], pisarz Stanisław Leon Machowiak [zob], pisarka Bożena Żak-Cyran [zob], poeta Krzysztof Szymoniak [zob], artysta plastyk, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu Tomasz Siwiński [zob], oraz wybitny znawca polskiej literatury współczesnej profesor Przemysław Czapliński [zob].

Każdy mieszkaniec powiatu kępińskiego powinien znać jego atuty oraz zalety. Ponieważ w szkołach nie są prowadzone zajęcia z wiedzy o regionie biblioteka umożliwia młodym ludziom zdobycie wielu informacji na temat miejscowości, jaką zamieszkuje. Biblioteka prowadzi, bowiem dział regionaliów a w nim gromadzi wszelkie pozycje lokalnych pisarzy.
Wśród książek można odnaleźć historię poszczególnych miejscowości w powiecie, monografię szkół w Kępnie, historie powstania instytucji znajdujących się w mieście Kępnie, ulotki, foldery z wystaw mających miejsce w bibliotece, mapy miasta oraz wsi z terenu powiatu.

Oprócz tego w bibliotece są organizowane promocje książek dotyczących regionu. Głównie promowane są wydawnictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie. [zob]


Na promocje książek jest zapraszana młodzież ze szkół z Kępna oraz okolic. Tego typu spotkania promują powiat, ukazując cenną dla społeczności lokalnej kulturę, Spotkania przypominają przede wszystkim młodzieży o dorobku kulturalnym, jaki istnieje na terenie powiatu.

Biblioteka organizuje wiele wystaw, możemy je podzielić na :

Formy wizualne stosowane w bibliotece mają za zadanie :
[oprac. P. Napierała]

Strona główna
o bibliotece
Działalność edukacyjna
Działalność czytelnicza
Działalność kulturalna
Działalność informacyjna
Czytelnia
Ekslibris
Dostęp do internetu
Galeria objazdowa
katalog książek
Katalog powiatowy
Kronika
Artykuły
Kontakt
Dyskusyjny Klub Książki
Stowarzyszenie Bibliotekaży Polskich
Biblioteki powiatu kępińskiego
Projekt Potworowski - nowe okno
Biograficzna baza osób - nowe okno
Wielka Orgiestra Świątecznej pomocy
Stowarzyszenie Euroart
Leszek Dąbrowski
Region Wielkopolska - nowe okno
Biuletyn informacji publicznej - nowe okno