Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie


została utworzona na mocy Uchwały Nr XI/89/99 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 10 listopada 1999r. Działa od 01.04.2000r.

Powiatowa Bibioteka Publiczna w Kępnie mieści się w budynku przy ulicy Sienkiewicza 26a. Biblioteka posiada księgozbiór podręczny skatalogowany w systemie komputerowym SOWA. Biblioteka posiada również zbiory książek mówionych oraz zbiory multimedialne. Zbiory są uzupełniane poprzez zakupy i dary.

Cele i zadania biblioteki:

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców powiatu. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu ich potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie powiatu.

Do podstawowych zadań biblioteki należą:

  1. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.

  2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.

  3. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.

  4. Koordynacja gromadzenia i udostępnianiania pośmiennictwa specjalistycznego na terenie powiatu.

  5. Udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu.

  6. Organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego powiatu.

  7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych powiatu.

  8. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb mieszkanców powiatu.PBP w Kępnie współpracuje między innymi z:
Punkt Informacji Europejskiej:

Działa od 12 lutego 2002 roku. Powstał przy współpracy Warszawskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Wielkopolskiego Towarzystwa Ekonomiczno-Kulturalnego Droga. Gromadzimy w nim książki, foldery, ulotki, broszury, płyty CD o tematyce dotyczącej UE. Kącik cały czas zaopatrywany jest w nowości.Strona internetowa biblioteki

Istnieje od sierpnia 2007 roku. Obejmuje historię biblioteki i wydarzenia od maja 2006 roku. Od roku 2013 Katalog biblioteczny jest dostępny przez stronę internetową. Strona zawiera kronikę wydarzeń, które miały miejsce w bibliotece, a także zapowiedzi spotkań autorskich, wystaw, seminariów, warsztatów itp.Galeria na Piętrze

Istnieje od września 2009 roku. Łączy z powodzeniem funkcje magazynu książek i galerii plastycznej. W 2009 roku pomieszczenie zostało zgłoszone do konkursu na najlepszą aranżację przestrzeni biblioteki pn.: Jak cię widzą tak cię piszą - zmieniamy wizerunek, organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu we wspólpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W Galerii na Piętrze znajdują się: W Galerii na Piętrze odbywają się: Od sierpnia 2012 roku galeria jest zamknięta.Inne


Struktura organizacyjna biblioteki:

Dyrektor: Wiesław Walas
Pracownicy: Natalia Wolko-Stempniewicz, Paulina NapierałaNagrody i wyróżnienia dla biblioteki:

Rok 2013 Rok 2012 Rok 2009 Rok 2007 Rok 2004 Rok 2003


ZBIORY

Powiatowa Biblioteka Publiczna posiada księgozbiór podręczny składający się z książek naukowych, popularno-naukowych, podręczników akademickich, słowników, encyklopedii, poradników, przewodników, atlasów, wyd. albumowych, itp. Nie posiadamy w zbiorach książek beletrystycznych, za wyjątkiem beletrystyki dla osób niedowidzących i niewidomych tzw. książki mówionej i serii DUŻE LITERY (Seria książek, które zostały wydrukowane dużą, wyraźną czcionką. Przeznaczone dla osób mających problemy z czytaniem. W tej serii posiadamy książki beletrystyczne).

Posiadamy książki z zakresu:

historii, geografii, j. polskiego, historii sztuki, malarstwa, rzeźby, fotografii, architektury, przedsiębiorczości, przemysłu, rachunkowości, księgowości astronomii, fizyki, chemii, biologii, ekologii, dietetyki, medycyny, archeologii, sztuki, muzyki, prawa, administracji publicznej, pedagogiki, etnografii, matematyki, ochrony przyrody, polityki, ekonomii, gospodarki, finansów handlu, marketingu, socjologii, religii, psychologii, filozofii, informatyki, i inne.

REGIONALAPosiadamy w zbiorach książki dotyczące naszego regionu lub autorstwa osób pochodzących z regionu. Archiwizujemy regionalne dokumenty życia społecznego (broszury, mapy, foldery, itp.)GAZETY

Archiwizujemy:

   Ilustrowany Tygodnik Powiatowy - od 1999 roku,
   Tygodnik Kępiński - od 1996 roku,
   Życie Gminy Bralin - od 2008 roku,
   Kurier Lokalny Powiatu Kępinskiego - od 2008 roku.ZBIORY SPECJALNE


Posiadamy duży zbiór filmów z zakresu sztuki i malarstwa, encyklopedie multimedialne, filmy przyrodnicze i o tematyce geograficznej, bajki.KSIĄŻKI MÓWIONE


Posiadamy duży zbiór książek mówionych. W większości nośnikiem jest kaseta magnetofonowa i płyty CD. Są to książki beletrystyczne (powieści, nowele, opowiadania), lektury szkolne.

Strona Główna

Strona główna
o bibliotece
Działalność edukacyjna
Działalność czytelnicza
Działalność kulturalna
Działalność informacyjna
Czytelnia
Ekslibris
Dostęp do internetu
Galeria objazdowa
katalog książek
Katalog powiatowy
Kronika
Artykuły
Kontakt
Dyskusyjny Klub Książki
Stowarzyszenie Bibliotekaży Polskich
Biblioteki powiatu kępińskiego
Projekt Potworowski - nowe okno
Biograficzna baza osób - nowe okno
Wielka Orgiestra Świątecznej pomocy
Stowarzyszenie Euroart
Leszek Dąbrowski
Region Wielkopolska - nowe okno
Biuletyn informacji publicznej - nowe okno